Bedrijfswagens
Zijm Nieuws De 10 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2020

Hulp nodig bij de bestelling? Bel onze experts!

+31263522760

Geen producten in je winkelmand.

De 10 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2020

Gepubliceerd op door Romy van Geffen

  • Alles over bijtelling, BPM, MRB en meer

Een nieuw jaar betekent meestal nieuwe regels en aanpassingen. Zo ook voor zakelijke rijders. Deze regels hebben gevolgen voor de bijtelling, BPM, MRB en meer. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er een hele klus aan. Reden om de 10 meestgestelde vragen over zakelijk rijden in 2020 op een rijtje te zetten. Met het antwoord uiteraard.

 

Interesse in zakelijk rijden? Lees meer over Zijm Zakelijk.

Zijm zakelijk

 

Kan ik een deelauto ook privé gebruiken? Welke fiscale vrijstellingen gelden er voor elektrische auto’s? En kan ik ook in 2020 nog profiteren van de investeringsaftrek? Lees het antwoord op deze en nog 7 andere meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2020.

1.

Hoe zien de bijtellingstarieven voor 2020 er uit?

De bijtelling voor privégebruik is van toepassing als u als ondernemer of werknemer een auto van de zaak ter beschikking hebt. Via de bijtelling wordt het voordeel belast dat u deze auto ook privé mag gebruiken. Dat wordt voor werknemers belast als loon en bij ondernemers bij de winst opgeteld. Hiervoor geldt in 2020 een forfait van 22% van de catalogusprijs van de auto als de auto een ‘datum eerste toelating’ in 2020 heeft.
 

Ook auto’s met een ‘datum eerste toelating’ in de jaren 2017, 2018 of 2019 hebben een bijtelling van 22%. Voor auto’s met een ‘datum eerste toelating’ vóór 2017 blijft het uitgangspunt dat de bijtelling 25% is. Wel kunnen er nog CO2-afhankelijke kortingen van toepassing zijn.

 

Voor voertuigen op diesel of benzine en hybride auto’s zijn de hoofdregels hetzelfde gebleven als in 2019. Dit betekent het volgende:

 

U krijgt te maken met de bijtelling als je per kalenderjaar meer dan 500 privékilometers rijdt met uw zakelijke auto of bus. De bijtelling houdt in dat een percentage van de cataloguswaarde van je voertuig wordt opgeteld bij uw inkomen. Hierover betaalt u belasting. Voor auto’s en bussen op benzine of diesel en voor hybride auto’s geldt – net als in 2019 – een bijtelling van 22%.

 

Een rekenvoorbeeld:

U rijdt een benzineauto met een cataloguswaarde van 35.000 euro. De bijtelling bedraagt in 2020 dan 22% van 35.000 euro. Dat is 7.700 euro.

Als we aannemen dat u in het belastingtarief van 37.35% valt, betaalt u 2.876 euro extra belasting.

 

Bijtelling voor elektrische auto’s in 2020

De overheid wil elektrisch rijden ook in 2020 blijven stimuleren. Voor volledig elektrische
auto’s is de bijtelling daarom slechts 8% tot een catalogusprijs van € 45.000. Is de
catalogusprijs hoger dan € 45.000, dan geldt het 8%-bijtellingstarief tot € 45.000
en geldt daarboven 22%.

 

Elke auto met meer dan 1 gram CO2-uitstoot (per kilometer) heeft 22% bijtelling. Dat geldt dus ook voor plug-in hybride modellen.

 

Een rekenvoorbeeld:

U schaft in 2020 een elektrische auto aan met een cataloguswaarde van 55.000 euro. De jaarlijkse bijtelling bedraagt 8% over de eerste 45.000 euro en 22% over de resterende 10.000 euro. In totaal is dat 5.800 euro. Bij een belastingtarief van 37.35% betaalt u 2.166 euro extra belasting.

 

2.

Ik rijd in een auto met een verlaagde bijtellingscategorie.
Hoe lang blijft die bijtelling gelden?

Als een auto een verlaagde bijtelling heeft in verband met een lage CO2-uitstoot, blijft die korting ook na een wijziging van de tarieven gelden zolang nog geen 60 maanden verstreken zijn na de maand van de eerste toelating. Of de auto van eigenaar of berijder gewisseld is, maakt daarbij geen verschil.

Dus voor een elektrische auto aangeschaft in 2019 blijft de bijtelling 4% over de eerste 50.000 euro van de cataloguswaarde en 22% over de meerprijs.

 

3.

Welke regels gelden voor een rittenregistratie ter voorkoming van bijtelling?

De bijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak kunt u voorkomen als u op jaarbasis niet meer dan 500 km privé rijdt. Hoe u het bewijs daarvoor levert, is niet aan regels gebonden. Het beste kan dit door middel van een sluitende rittenadministratie.

 

In een rittenadministratie moeten per rit de volgende gegevens worden bijgehouden: datum, begin- en eindstand van de kilometerteller, plaats van vertrek, plaats van de bestemming, de aard van de rit en de gereden route als deze afwijkt van de meest gebruikelijke route. Het is belangrijk om een sluitende rittenadministratie te kunnen overleggen. Een rittenadministratie die niet op orde is, kan een naheffing met boete opleveren. Wilt u een deugdelijk rittenadministratiesysteem aanschaffen? Dan is het handig om te letten op het Keurmerk voor ritregistratiesystemen. Dat zegt dat het systeem voldoet aan de eisen van de Belastingdienst en dat privacy en continuïteit goed zijn geregeld.

 

Wat als ik meer dan 500 kilometer per jaar privé rijd?

Als u meer dan 500 kilometer per jaar privé rijdt met uw zakelijke auto, dan moet u extra gaan betalen. Dit heet bijtelling. Het bijtellingspercentage is afhankelijk van de fiscale waarde. Stel de auto heeft een fiscale waarde van € 35.000, betaalt u € 7700 bruto bijtelling per jaar (gerekend met 22% bijtelling). Dat is ongeveer € 641,- per maand.

 

LET OP!: over deze bijtelling moet ook inkomstenbelasting betaald worden. Bijvoorbeeld: u valt in schijf 3 en betaalt 37.35% belasting. Uw netto bijtelling is dan 0,3735 x € 7.700 = € 2.876. Dat is € 244 per maand. Deze betaalt u bij de aangifte inkomstenbelasting.

 

4.

Ik wil mijn auto van de zaak ook privé gaan gebruiken. Hoe gaat dat dan met de bijtelling?

De bijtelling wordt berekend op jaarbasis. Als u het hele jaar van dezelfde werkgever
een auto van de zaak ter beschikking hebt, kunt u alleen met ingang van een nieuw jaar
overstappen van een rittenregistratie naar bijtelling of andersom.Krijgt u bijvoorbeeld per 1 november een elektrische auto met slechts 8% bijtelling, en rijdt u tot en met oktober zonder bijtelling en houdt u daarvoor een rittenregistratie bij? Stap dan per 1 januari van het nieuwe jaar over op privégebruik met bijtelling. Daarmee voorkomt u in dit voorbeeld een naheffing over de periode januari tot en met oktober. Maar als u bijvoorbeeld tot en met oktober geen auto van de zaak ter beschikking had en vanaf november wél, dan kunt u voor die auto wél per 1 november besluiten hem ook privé te gaan gebruiken.

 

Gaat u minder dan 500 kilometer paar jaar rijden met uw auto van de zaak? Dan hoeft u geen bijtelling te betalen – mits u het kan aantonen met bijvoorbeeld een rittenregistratie. Als u meer dan 500 kilometer per jaar uw auto van de zaak privé gebruikt (zoals vakantie, boodschappen of familiebezoek), dan heeft u er volgens de Belastingdienst voordeel van en moet u bijtelling betalen. Bijtelling is een verrekening van uw privégebruik met de autokosten van uw onderneming.

 

5.

Kan ik een deelauto ook privé gebruiken?

Ondernemers hebben steeds meer behoefte aan flexibiliteit in het autogebruik. De
belangstelling voor deelauto’s neemt daardoor toe. Door die toegenomen inzet van
deelauto’s heeft de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen met de
Belastingdienst een regeling getroffen voor het privégebruik van deelauto’s. Met deze
afspraken is het toegestaan om een auto voor één of meerdere dagdelen van de
werkgever te huren, zonder dat er sprake is van fiscale bijtelling. Voorwaarde is dat er
een zakelijke huurprijs wordt betaald. De regeling (als “Brancheregeling Privégebruik
Deelauto” te downloaden op de website van de belastingdienst) kent daar specifieke
spelregels voor. Er is dan geen bijtelling van toepassing.

 

Deskundig en persoonlijk advies nodig?

6.

Hoe is het mobiliteitsbudget fiscaal geregeld?

Het mobiliteitsbudget is een financiële vergoeding die u als werkgever ter beschikking stelt aan uw werknemer. Het idee achter een mobiliteitsbudget is dat de werknemer zelf bepaalt hoe hij of zij reist en dat hij of zij zelf het budget beheert. Een deel van het budget kan de vorm krijgen van een onbelaste kilometervergoeding voor zakelijke kilometers en het woon-werkverkeer. Ook voor zakelijke OV-reizen geldt een vrijstelling. Een ander deel valt mogelijk in de zogenaamde vrije ruimte van de werkkostenregeling. Die is per 2020 verruimd tot 1,7% van de loonsom voor zover die niet meer bedraagt dan € 400.000. Het meerdere van het uitbetaalde mobiliteitsbudget wordt, al dan niet met een eindheffing, belast als bruto loon.

 

7.

Heb ik bij private lease te maken met bijtelling?

Vanuit een mobiliteitsbudget kiezen werknemers steeds vaker voor private lease. Hierbij
wordt een auto voor een vaste periode geleased tegen een vast bedrag per maand.
Het betreft een vorm van operationele lease, maar het contract wordt dan niet met een
bedrijf maar met een privépersoon gesloten.
Bij zo’n privélease is de fiscale bijtelling voor privégebruik niet van toepassing.
Voorwaarde is wel dat het mobiliteitsbudget dan zo wordt uitgekeerd dat het naast
eventuele vrijstellingen (bijvoorbeeld voor de kilometervergoedingen van 19 eurocent
per kilometer) als belast loon wordt aangemerkt.Heeft u geen auto van de zaak maar wilt u wel gebruik maken van de gunstige 8% bijtelling op een elektrische auto? Dan is het onder voorwaarden mogelijk om via een zgn. ‘cafetariaregeling’ bruto loon in te ruilen voor het door de werkgever laten betalen van het private leasecontract van uw elektrische auto. Als de werkgever alle kosten van een auto betaalt, wordt dat als “loon in natura” gezien. Bij een auto wordt dat belast via de bijtelling. Vanzelfsprekend moet de werkgever wel met zo’n uitruil instemmen. De ruil heeft ook gevolgen voor eventuele inkomensafhankelijke regelingen. Voorafgaande afstemming met de belastingdienst is aan te raden.

 

8.

Kan ik ook in 2020 nog profiteren van de investeringsaftrek?

Ja, de investeringsaftrek is ook in 2020 van toepassing. De investeringsaftrek is een bedrag dat u kunt aftrekken van de winst als u investeert in bedrijfsmiddelen. Door de investeringsaftrek wordt de winst van uw onderneming lager en betaalt u minder belasting.

De investeringsaftrek is er voor auto’s in drie vormen: de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, de energie-investeringsaftrek (EIA) en de milieu-investeringsaftrek (MIA). De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek geldt voor alle nieuwe of gebruikte auto’s met grijs kenteken (bestelwagens) en voor personenauto’s die hoofdzakelijk bestemd zijn voor het beroepsvervoer over de weg (zoals taxi’s). U kunt deze aftrekpost, die kan oplopen tot 28% van de investering, toepassen bij uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

 

De EIA en de MIA zijn regelingen die in het leven zijn geroepen om de aanschaf van nieuwe energiebesparende en milieuvriendelijke producten te stimuleren. De EIA betreft vooral de zonnepanelen voor halogeenvrije transportkoeling op bestelauto’s en de lichtgewicht bakwagenopbouw voor bedrijfswagens. De EIA is dan 45%. Van de MIA profiteert u vooral als u investeert in een nieuwe elektrische personen- of bestelauto.

 

Deze MIA varieert van 13,5% op een elektrische personenauto tot 36 procent op een elektrische bedrijfswagen. Om in aanmerking te komen voor MIA moet u de investering binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting aanmelden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl).

 

 

 

9.

Welke fiscale vrijstellingen gelden er voor elektrische auto’s? Hoe zit het met BPM en MRB in 2020?

Naast de milieu-investeringsaftrek, geldt er fiscaal een vrijstelling van BPM en MRB. Ook is in elk
geval tot en met 2024 een nihiltarief voor de motorrijtuigenbelasting van toepassing.
Voor het privégebruik geldt bij een kentekenregistratie in 2020 bovendien een lage
bijtelling van slechts 8% van de catalogusprijs voor zover die niet meer bedraagt dan
€ 45.000. Voor BPM geldt dat er vanaf 2025 een vast bedrag van € 360 wordt gerekend voor elke auto. De wegenbelasting wordt per 2025 verhoogd naar 25% van het reguliere tarief en 100% vanaf 2026.Eventueel kunnen er ook lokale subsidies zijn voor aanschaf van elektrische auto’s of
laadpalen. Raadpleeg hiervoor de website van uw gemeente of van de Rijksoverheid
(www.antwoordvoorbedrijven.nl)

 

Hoe zit dat met plug-in hybrides?

Rijders van een plug-in hybride krijgen ook in 2020, nog steeds, een korting van 50% op de MRB. Dit voordeel wordt verlengd tot 2025. In 2025 is de korting op de MRB nog 25% en vanaf 2026 betalen rijders van een plug-in hybride de volledige MRB.

 

En hoe zit dat met bestelauto’s?

Bent u een ondernemer en gebruik je een bestelauto die op benzine of diesel rijdt? Dan betaalt u minder wegenbelasting voor jouw bestelauto. Het kabinet wil deze korting echter geleidelijk verminderen. Vanaf 2021 komt dat gemiddeld neer op € 24 per jaar per bestelauto. Hoeveel het bedrag stijgt, hangt af van het gewicht van de bestelauto.

 

10.

Hoe lang houdt een plug-in hybride nog het MRB-voordeel?

Er geldt in 2020 voor de motorrijtuigenbelasting een halftarief voor plug-in hybride auto’s tot maximaal 50 gram/km CO2-uitstoot. Voor dat halftarief is bovendien geregeld dat dit voor deze categorie auto’s blijft gelden tot en met 2024. Het maakt daarbij niet uit of het een nieuwe of een gebruikte auto is.

 

Zijm Zakelijk, dit bieden wij u

Aan gebruik van de investeringsaftrekregelingen van RVO zijn diverse voorwaarden en maximale bedragen verbonden. Raadpleeg daarvoor www.rvo.nl. Dit blog is louter informatief van aard.

 
Bekijk de actie voor meer informatie